Teknisk Förvaltning

Teknisk förvaltning är så mycket mer än fastighetsskötsel och trappstädning. Alla serviceavtal gällande fastighetsskötsel, städ, hissar, snöskottning, m.m. hjälper Rexellent er att upphandla genom kostnadseffektiva och heltäckande avtal.

Vi på Rexellent hjälper er även med ert systematiska brandsskyddsarbete, försäkringsfrågor, obligatorisk ventilationskontroll, besiktningar, serviceavtal och miljöfrågor. Lagar och regler som påverkar fastighetsägarens ansvar bevakas, myndighetskontroller planeras och genomförs, och avvikelser avhjälps.

En underhållsplan är ett viktigt dokument. Den vägleder er i beslut gällande underhåll, avgifter och ger en inblick i framtiden för en fastighet. Vi upprättar, reviderar och verkställer underhållsplaner särskilt anpassade för den specifika fastigheten.

Kan man måla ett fönster på olika sätt och vad skall det kosta? Med vår erfarenhet kan vi svara på dessa frågor och se till att ni får korrekt förfrågningsunderlag, en regelrätt upphandling och en kompetent entreprenör.

Som kund hos Rexellent får ni tillgång till samtliga avtal med leverantörer. I alla frågor arbetar Rexellent med total öppenhet och transparens.

 • Upphandling
 • Serviceavtal
 • Jouravtal
 • Ronderna
 • Löpande tillsyn
 • Serviceanmälningar
 • Driftsoptimering
 • Underhållsplaner
 • Projekthantering
 • Försäkringsskator
 • Myndighetsfrågor
 • Besiktningar