För våra fastighetsägare

Rexellent är en fastighetsförvaltare med ett heltäckande tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning.

Det innebär att ni som fastighetsägare oavsett om ni är privatperson, bolag eller bostadsrättsförening kan erhålla alla tjänster hos oss beträffande er fastighet.

Vi är specialiserade på att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner för bostäder, kontor, butiks- och industrifastigheter.