Ekonomisk Förvaltning

Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning är något som alla bolag måste skapa. Givetvis hjälper Rexellent er med samtliga ”måsten”.

Vad skiljer då oss från den traditionella redovisningsbyrån?

Det som utmärker oss när vi sköter den ekonomiska förvaltningen är att vi alltid utgår från er fastighet. Vi tittar på kronor per kvadratmeter och driftsnettot, två komponenter som ligger till grund för värdet på er fastighet. Utifrån dessa komponenter kan vi hjälpa er att fatta rätt beslut.

Oavsett vilket tidpunkt på dygnet finns vår webbportal öppen 365 dagar om året. I webbportalen finner ni den senaste ekonomiska rapporterna, projektredovisning, budget och andra rapporter som är ett bra verktyg för dig att följa fastigheten.

 • Budget
 • Löpande bokföring
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Betalningar
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer
 • Direktfakturering
 • Rapporter
 • Myndighetsregister
 • Skatt & momsfrågor
 • Fastighetsdeklaration
 • Fastighetstaxering
 • Lånereskontra